Bestuur

Bij het vestigen van de rechtspersoon Stichting Bridgestad Hengelo in 2017 hebben de vijf Hengelose bridgeclubs ieder een eigen bestuurslid in het stichtingsbestuur benoemd en is er een zetel voor het Denksportcentrum gereserveerd. Er zijn voorts een voorzitter en secretaris in functie getreden.

De huidige bestuurssamenstelling van Stichting Bridgestad Hengelo/Borne luidt als volgt: