Stichting

Voor de financiële afwikkeling van alle activiteiten was het nodig een rechtspersoon te worden en daarom is door de vijf Hengelose verenigingen in augustus 2017 stichting Bridgestad Hengelo officieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, reg.nr. 69410887, later gewijzigd in stichting Bridgestad Hengelo/Borne.

Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor de NBB startersclub De Nieuwe Lichting (DNL). Deze bridgeclub verzorgt naast een vaste speelavond voor haar leden, ook lessen voor beginners en gevorderden.

De NBB bridgeclubs Bridge Sociëteit Borne en Bornse Bridge Club participeren ook in de startersclub DNL en (waren oorspronkelijk geen onderdeel van Stichting Bridgestad Hengelo) zijn medeoprichter van stichting Bridgestad Hengelo/Borne.

De stichting kent naast de samenwerking met de zeven oprichtende clubs en de startersclub DNL ook partners die een belangrijke rol spelen in het Hengelose en Bornse bridgen en waarmee intensief samengewerkt wordt.