Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten is het algemene doel ‘de uitoefening van het bridgespel in Hengelo/Borne in de breedste zin te bevorderen’.

Twee specifieke doelen zijn:

De stichting streeft er naar om de bridgepopulatie in en rond Hengelo/Borne op peil te houden en/of te vergroten door het aanbieden van voorlichting, opleidingen, clubactiviteiten en evenementen voor geroutineerde wedstrijdbridgers, recreatiebridgers, beginnende bridgers en kandidaatbridgers.